מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על ניתוח טקסטים

פתרון מטלה בשיטות מחקר איכותניות

מטלה    2022ב

תקציר: שיטות מחקר איכותניות – פרופ' דפנה כרמלי | מטלות הקורס | 1. ראיון מובנה למחצה (300-600 מלים) …

₪60.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?