מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על ניתוח מאמר

פתרון ממ"ן 13 קריאה וכתיבה אקדמית

ממ"ן 13    2022ב

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 13 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

₪70.00

תרגיל ניתוח מאמר

תרגיל

תקציר: קורס שיטות מחקר | תרגיל ניתוח מאמר | ענו על 10 השאלות הבאות לגבי המאמר שקיבלתן: | …

₪60.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?