מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על פולינומים

פתרון ממ"ן 13 אנליזה נומרית 1 (2022ג')

ממ"ן 13    2022ג

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: אנליזה נומרית 1 | חומר הלימוד למטלה: פרק 3 | מספר …

₪90.00

פתרון ממ"ן 14 אלגברה לינארית למדעים (2020א')

ממ"ן (מטלת מנחה, ממן), ממ"ן 14    2020א

תקציר: כולל את התשובות לשאלות 1-6 | הקורס: 20430 – אלגברה לינארית לתלמידי מדעים | חומר הלימוד למטלה: …

₪90.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?