מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על רגולציה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

תקציר: שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

₪80.00

פתרון ממן 17 רגולציה סמינר מחקר

ממ"ן 17    2021ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) - 17חובה | הקורס: רגולציה: סמינר מחקר 10982 | משקל המטלה: נ 15קודות חומר …

₪90.00

חוברת הקורס רגולציה סמינר מחקר (אביב 2021ב)

שאלות / הנחיות    2021ב

תקציר: 10982 | רגולציה סמינר מחקר | חוברת הקורס- אביב 2021ב | תוכן עניינים | אל הסטודנטים.................................................................................................................... 1 …

₪2.00

הערכת השפעות רגולציה: השוואה בין ארגון OECD, ארה"ב, אוסטרליה, אנגליה וישראל

עבודה סמינריונית

תקציר: הערכת השפעות רגולציה: השוואה בין ארגון OECD, ארה"ב, אוסטרליה, אנגליה וישראל | תוכן העניינים | מבוא 2 …

₪230.00

חוברת הקורס עובדים, מעסיקים ומה שביניהם סתיו 2022א

שאלות / הנחיות    2022א

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | 13053 | עובדים, מעסיקים ומה שביניהם - | סוגיות עכשוויות בארגון וניהול | העבודה …

₪2.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?