מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על שוויון בחינוך

סיכום הקורס סוציולוגיה של החינוך (פרקים בסוציולוגיה של החינוך)

סיכום קורס

תקציר: סיכום קורס סוציולוגיה של החינוך |   | תוכן עניינים | יחידה 1 הגדרות 4 | מוקדי …

₪42.00

פתרון מטלה – סוגיות נבחרות בחינוך המיוחד

מטלה

תקציר: פתרון מטלת בית בסוגיות נבחרות בחינוך המיוחד | לאחר קריאת המאמר של גלעדה אבישר "מדיניות, סוגיות, ואתגרים …

₪72.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?