מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על שיטות הוראה

פתרון ממ"ן 13 תכנון לימודים הוראה והערכה

ממ"ן 13    2018א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: – 10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות …

₪90.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?