מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על שכנוע

תעמולה, שכנוע ושינוי עמדות – השוואת הקמפיין של מפלגת הליכוד, העבודה וקדימה

עבודה סמינריונית

תקציר: אוניברסיטת בר-אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | סמינריון בקורס: | תעמולה, שכנוע ושינוי עמדות | בנושא: …

₪244.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?