מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על תגובה אנדותרמית

פתרון ממ"ן 12 כימיה כללית – ציון 98!

ממ"ן 12    2021א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: - 20437 כימיה כללית | חומר הלימוד למטלה: פרקים 6 ,5 …

₪66.00

חוברת הקורס כימיה כללית (מתכונת סמסטריאלית) – סתיו 2021א

שאלות / הנחיות    2021א

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | 20437 | כימיה כללית | מתכונת סמסטריאלית | חוברת קורס - סמסטר א2021 | …

₪2.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?