מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על תקשורת ותרבות

תיאוריות של חקר תקשורת ותרבות: הצעת מאמר להכללה בקנון של חקר התקשורת כתרבות

עבודה מסכמת

תקציר: תיאוריות של חקר תקשורת ותרבות |                            | מטלת סיום |  מזל טוב! נבחרת לכהן …

₪121.00

סקירת ספרות: השפעת תוכניות פרודיה על התרבות והלשון

סקירת ספרות

תקציר: השפעת תוכניות פרודיה על התרבות והלשון – סקירת ספרות | תוכן העניינים | 1. השפעת תוכניות פרודיה …

₪90.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?