מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על תקשורת

שינויים בפרסומות לתיירות יוצאת בעיתונות היומית כמשקפים שינויים בערכי החברה הישראלית

עבודה סמינריונית

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | תרבות תקשורת ופנאי בישראל | בנושא: | שינויים בפרסומות לתיירות …

₪235.00

מחאה, ממסד ותקשורת פוליטית: תפקיד התקשורת הישראלית במחאה הערבית נגד הריסת בתים

עבודה סמינריונית    2017ב

תקציר: מחאה, ממסד ותקשורת פוליטית: | תפקיד התקשורת הישראלית במחאה הערבית נגד הריסת בתים | תוכן עניינים | …

₪235.00

הכללים הישנים של השיווק והיח"צ כבר אינם אפקטיביים בעולם המקוון

תרגום פרק מספר

תקציר: הכללים החדשים בשיווק וביחסי ציבור: כיצד להשתמש במדיה החברתית, בבלוגים, בקומוניקטים, בסרטוני ווידיאו מקוונים ובשיווק ויראלי כדי …

₪50.00

פתרון מבחן בית – מרכז ופריפריה בין תקשורת לפוליטיקה

פתרון מבחן/מבחן בית    2020ב

תקציר: המכללה האקדמית ספיר | המחלקה ללימודים רב-תחומיים | מרכז ופריפריה בין תקשורת לפוליטיקה | סמסטר ב' שנת-הלימודים …

₪43.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?