מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על תרבות

ניתוח השפעת התרבות המקומית על תרמילאים באמצעות סיפורי מסעות בבלוגים

עבודה סמינריונית איכותנית

תקציר: ניתוח השפעת התרבות המקומית על תרמילאים באמצעות סיפורי מסעות בבלוגים | תוכן עניינים | 1. מבוא 3 …

₪200.00

פתרון ממ"ן 11 מבוא לאנתרופולוגיה

ממ"ן 11    2023ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) - 11 חובה | הקורס: מבוא לאנתרופולוגיה - 10153 | חומר הלימוד למטלה: הרצאות …

₪100.00

הנחיות למטלת סיום בקורס: ספרות בונה זהות

שאלות / הנחיות

תקציר: אוניברסיטת חיפה | החוג לתולדות ישראל | מטלת סיום בקורס: "ספרות בונה זהות - הספרות העברית כמשקפת …

₪2.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?