ממ"נים (מטלות מנחה, ממנים) על מהותו של תקנון

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?