מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות שהוגשו בסמסטר 2023א

הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל

סקירת ספרות    2023א

תקציר: הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל |   | תוכן עניינים | מבוא 1 | האוכלוסייה הערבית במדינת …

₪75.00

סוציולוגיה של התרבות – מצגת פרק 3

מצגת    2023א

תקציר: מצגת הקורס – פרק 3 | נושאי המצגת: | שער | פרק 3: הסביבה המוסדית …

₪6.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?

    דילוג לתוכן