מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות שהוגשו בסמסטר 2023ג

הלם קרב

סקירת ספרות    2023ג

תקציר: הלם קרב | תוכן עניינים | הלם קרב 1 | התמודדות עם הלם קרב 2 | ביביליוגרפיה …

₪70.00

פתרון ממ"ן 11 חשבון אינפיניטסימלי 1 (2023ג)

ממ"ן 11    2023ג

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: חשבון אינפיניטסימלי 1 – 20474 | חומר הלימוד למטלה: יחידה 1 …

₪90.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?