מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות סמינריוניות בהאוניברסיטה הפתוחה

עבודה סמינריונית: הפרעת ג'ט לג (Jet-Lag Disorder, JLD), סיבות ופתרונות

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: שם המוסד האקדמי | שם הפקולטה/מסלול | עבודה סמינריונית בקורס: | שעונים ביולוגיים | בנושא: | הפרעת …

₪225.00

שינויים בשוק העבודה בישראל בעידן הפוסט תעשייתי – היבטים משפטיים

עבודה סמינריונית

תקציר: עבודה סמינריונית בנושא: | שינויים בשוק העבודה בישראל בעידן הפוסט תעשייתי – הבטים משפטיים | מגיש: | …

₪250.00

רשת הביטחון הסוציאלי – תמריץ שלילי לעבודה?

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: ביטחון סוציאלי | בנושא: | רשת הביטחון הסוציאלי – תמריץ שלילי …

₪230.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?