מאגרי עבודות וסיכומים

ממ"נים (מטלות מנחה, ממנים) על תכנית הליבה

פתרון ממ"ן 11 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 11    2024א

תקציר: הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון ושער שני | מספר השאלות: 2 …

₪90.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?