מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות סמינריוניות על מחיר מניות

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית    2023ב

תקציר: הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

₪394.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?