מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות סמינריוניות על פוסט-מודרניזם

הנרטיב בעידן הפוסט מודרני

עבודה סמינריונית

תקציר: אוניברסיטת תל-אביב | החוג לקולנוע וטלוויזיה |   | עבודה סמינריונית בקורס: | היפר נארטיביות, אינטרקציה וקולנוע …

₪260.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?