מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות סמינריוניות על תקשורת פוליטית

מחאה, ממסד ותקשורת פוליטית: תפקיד התקשורת הישראלית במחאה הערבית נגד הריסת בתים

עבודה סמינריונית    2017ב

תקציר: מחאה, ממסד ותקשורת פוליטית: | תפקיד התקשורת הישראלית במחאה הערבית נגד הריסת בתים | תוכן עניינים | …

₪235.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?