סדנת התפתחות מקצועית התמחות בהוראה בשנה הראשונה מחקר פעולה מחקר פעולה שאת/ה תבצע במהלך הקורס חוקר מצב קיים. את/ה מעלה נושאי מחקר, מציע דרכים אפשריות לביצוע פעולה חינוכית, בורר דרך…

תוכן עניינים 1. שלב ראשון – הסוגייה 2 2. שלב שני – התמקדות בסוגייה שנבחרה 2 3. שלב שלישי- רקע תיאורטית 3 3.1. פעילות גופנית – רקע 3 3.2. החשיבות…

הקובץ כולל הנחיות לכתיבת עבודת בית בקורס "מגדר וחברה"

ניתוח מגדרי לסרט: "קוקו לפני שאנל" (2009) תוכן העניינים תיאור היצירה 2 מבוא 2 גוף העבודה 3 מגדר 3 פמיניזם 4 סיכום 5 ביבליוגרפיה 7 תיאור היצירה הבמאית הצרפתייה אן…

הנחיות לעבודה בחשבונאות פיננסית הקובץ כולל את הנחיות העבודה והסבר הוצאת נתונים.

איסתא ליינס: חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ - ניתוח חברה תוכן העניינים דוחות החברה 2 ניתוח הדוחות 5 דו"ח רווח והפסד 5 מצב כספי 6 רווח כולל 7 יחסי…

פתרון מלא של הממן הכולל תשובות 1 ו-2 הקורס: 10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת חומר הלימוד למטלה: יחידות 9-8 מספר השאלות: 2 + 7 מושגים משקל המטלה: 5 נקודות…

פתרון מלא של הממן הכולל תשובות 1 ו-2 הקורס: 10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת חומר הלימוד למטלה: יחידות 3 2 מספר השאלות: 2 + 7 מושגים משקל המטלה: 5…

פתרון מלא של הממן הכולל תשובות 2 ו-3 לפי הנחיות הממן הקורס: 10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת חומר הלימוד למטלה: יחידה 1 מספר השאלות: 3 + 7 מושגים משקל…