מאגרי עבודות וסיכומים

ממ"נים (מטלות מנחה, ממנים)

פתרון ממ"ן 11 אסטרטגיה של התפעול – ציון 100!

ממ"ן 11    2020א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: - 13027 אסטרטגיה של התפעול | חומר הלימוד למטלה: יחידות לימוד …

₪90.00

פתרון ממ"ן 14 תכנון לימודים הוראה והערכה

ממ"ן 14    2022ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10106תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6,7 …

₪73.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?