מאגרי עבודות וסיכומים

ממ"נים (מטלות מנחה, ממנים)

פתרון ממ"ן 11 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 11    2024א

תקציר: הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון ושער שני | מספר השאלות: 2 …

₪90.00

המסר הפרסומי בפרסום של שירות

ממ"ן 11, עבודה פרוסמינריונית

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרה-סמינריונית בקורס: | ניהול הפרסום | (ממ"ן 11) | בנושא: | המסר הפרסומי …

₪110.00

השפעת האינטרנט על השימוש במחקר סגנון חיים לצרכי פרסום

ממ"ן 11, עבודה פרוסמינריונית

תקציר: ממ"ן 11 ניהול הפרסום | עבודה פרה-סמינריונית בנושא: | השפעת האינטרנט על השימוש במחקר סגנון חיים לצרכי …

₪170.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?