מאגרי עבודות וסיכומים

פתרונות ממ"ן 16

אופטימיזציה של מלאי בחברות אופנה

ממ"ן 16, עבודה מסכמת    2023ב

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודת גמר בקורס: | חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים - 10861 | בנושא: | אופטימיזציה …

₪125.00

פתרון ממ"ן 16 יסודות החשבונאות

ממ"ן 16

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 16 | הקורס: - 10280יסודות החשבונאות | חומר הלימוד למטלה: דוח על תזרימי מזומנים …

₪85.00

פתרון ממ"ן 16 אנגלית לצרכים אקדמיים טרום בסיסי א – ציון 100!

ממ"ן 16    2023א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן)    16 | טרום בסיסי | משקל המטלה: 8 נקודות |   | סמסטר: …

₪86.00

פתרון ממ"ן 16 חשבון אינפיניטסימלי 2 (2022ג')

ממ"ן 16    2022ג

תקציר: פתרון מלא של הממן כולל את התשובות לשאלות 1-5 | הקורס: 20475 – חשבון אינפיניטסימלי 2 | …

₪90.00

פתרון ממן 16 מבוא לקריפטוגרפיה 2018א

ממ"ן 16    2018א

תקציר: פתרון מלא של הממן, כולל את השאלות ואת התשובות לשאלות 1-4. | הקורס: 20580 – מבוא לקריפטוגרפיה …

₪90.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?