מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות סמינריוניות עיוניות

עבודה סמינריונית: הפרעת ג'ט לג (Jet-Lag Disorder, JLD), סיבות ופתרונות

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: שם המוסד האקדמי | שם הפקולטה/מסלול | עבודה סמינריונית בקורס: | שעונים ביולוגיים | בנושא: | הפרעת …

₪225.00

רשת הביטחון הסוציאלי – תמריץ שלילי לעבודה?

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: ביטחון סוציאלי | בנושא: | רשת הביטחון הסוציאלי – תמריץ שלילי …

₪230.00

השפעת המעבר לפעילות בינלאומית על המבנה הארגוני

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | ניהול אסטרטגי | בנושא: | השפעת המעבר לפעילות בינלאומית על …

₪350.00

מעקב אחרי עובדים באמצעות האינטרנט – היבטים אתיים

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: [שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | מעקב …

₪300.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?