מאגרי עבודות וסיכומים

משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי – מה ההבדל ואיך מזהים?

הרבה סטודנטים שלומדים שיטות מחקר, כתיבה אקדמית, וקורסים נוספים שדורשים ללמוד את ההבדל בין משתנה תלוי למשתנה בלתי תלוי לעתים מתקשים לזהות את המשתנים ולהיות בטוחים בעצמם שהבינו נכון. זאת, מכיוון שלרוב המרצים לא מסבירים זאת בצורה ברורה, או שלא מקדישים בכלל זמן להסבר. בעזרת כלי למידה זה תוכלו גם להבין בצורה פשוטה וברורה מהו משתנה תלוי ומהו משתנה בלתי תלוי, גם ללמוד לזהות אותם, וגם לתרגל בעצמכם על דוגמאות מעבודות אקדמיות וממאמרים אקדמיים אמיתיים. 

אז מהו משתנה בלתי תלוי ומהו משתנה תלוי?

קודם כל כדי לזהות את המשתנה הבלתי תלוי ואת המשתנה התלוי אנחנו צריכים להבין מהו משתנה. משתנה נקרא משתנה מכיוון שהוא מקבל כמה ערכים שונים במחקר הנתון. לדוגמא, אם ניקח את המאמר "השפעת תמיכה של הורים על רמת החיים של ילדים נשואים" נראה שהוא מתייחס לשני משתנים: (1) תמיכת ההורים, ו-(2) רמת החיים של הילדים. איך אנחנו יודעים שמדובר במשתנים? מכיוון שהם מקבלים במחקר ערכים שונים. תמיכת ההורים יכולה להיות גבוהה או נמוכה, כלומר למשתנה "תמיכת ההורים" יש ערכים שונים (גבוה או נמוך). באופן דומה, גם רמת החיים של הילדים הוא משתנה, מכיוון שהוא מקבל במחקר ערכים שונים (רמת חיים גבוהה או נמוכה). 

אחרי שזיהינו את המשתנים, זה הזמן לזהות מי מהם הוא המשתנה הבלתי תלוי ומי המשתנה התלוי. 

זיהוי המשתנה הבלתי-תלוי

המשתנה הבלתי תלוי הוא המשתנה המסביר, שמסביר את השינויים במשתנה התלוי. במילים אחרות המשתנה התלוי הוא ה"גורם" שמשפיע על השינויים במשתנה התלוי, שהוא "התוצאה". כאן סטודנטים רבים מתבלבלים כי המרצים מתעקשים שאנחנו לא יכולים לבדוק קשר סיבתי בין משתנים אלא רק מתאם (קשר סטטיסטי), אז איך אפשר לדבר על "גורם" ו"תוצאה" כשאין אפשרות לבדוק סיבתיות? כדי להתיר את הפלונטר הזה נבחין בין המודל התיאורטי לבין מה שהמחקר בדק בפועל. אפילו אם המחקר מוגבל לבדיקה של קשר מתאמי או סטטיסטי בלבד, המודל התיאורטי שאנחנו מתייחסים אליו כן מתייחס לסיבתיות. אם נמשיך עם הדוגמא שלנו מהמאמר "השפעת תמיכה של הורים על רמת החיים של ילדים נשואים" נראה שאפילו שהמחקר יכול לבדוק רק מתאם, המודל התיאורטי כן מדבר על השפעה של התמיכה של ההורים על רמת החיים של הילדים. לכן, כדי לזהות את המשתנה הבלתי תלוי אתם צריכים לשאול את עצמכם: מי הוא המשתנה שמשפיע? מי המשתנה ששינויים בו גורמים לשינויים במשתנה התלוי? התשובה לשאלה הזאת תהיה המשתנה הבלתי-תלוי. במקרה הזה, המשתנה הבלתי תלוי הוא תמיכת ההורים. 

זיהוי המשתנה התלוי

איך מזהים את המשתנה התלוי? המשתנה התלוי הוא המשתנה המוסבר, כלומר המשתנה שמושפע משינויים במשתנה הבלתי תלוי. בגלל זה קוראים לו המשתנה התלוי, מכיוון שהוא תלוי במשתנה הבלתי-תלוי. כדי לזהות את המשתנה התלוי במחקר מה שאתם צריכים לשאול את עצמם הוא מיהו המשתנה המושפע? המשתנה שהשינויים בו נגרמים על ידי המשתנה הבלתי תלוי? במקרה הזה המשתנה המושפע הוא רמת החיים של הילדים, כי תמיכת ההורים משפיעה עליה. 

תרגול מתחום החינוך

נתרגל באמצעות המאמר "האם יש שיפור בהישגים של תלמידי כיתה ה' כאשר משלבים למידה מבוססת משחקים ומכשירי iPad להוראת המתמטיקה?". נסו לזהות בעצמכם את המשתנה התלוי ואת המשתנה הבלתי תלוי לפני שתחשפו את התשובות, על מנת שתוכלו לבדוק את עצמכם. 

שילוב למידה מבוססת משחקים ומכשירי אייפד

הישגי התלמידים

כעת נתרגל באמצעות עבודה סמינריונית. ניקח לדוגמא את העבודה הסמינריונית "הקשר בין מזג הילד והתפתחותו הפרו-חברתית בגיל הגן". לפני שתפתחו את התשובות, נסו לזהות בעצמכם את המשתנים הבלתי תלוי והתלוי.

תרגול מתחום הסיעוד

בתחום הסיעוד נתרגל באמצעות המאמר "ההשפעה של תקשורת בין המשפחה לבין המטופל על ההיקרות של דליריום (הזיות) בקרב מטופלים מאושפזים בניתוחי לב ביחידות טיפול נמרץ". נסו לזהות בעצמכם את המשתנה התלוי ואת המשתנה הבלתי תלוי לפני שתחשפו את התשובות, על מנת שתוכלו לבדוק את עצמכם. 

תקשורת בין המשפחה לבין המטופל

היקרות של דליריום

כעת נתרגל באמצעות עבודה סמינריונית. ניקח לדוגמא את העבודה הסמינריונית "הקשר בין אינטליגנציה רגשית ושביעות רצון מהעבודה לבין כוונת עזיבה בקרב אחיות העובדות עם הגיל השלישי". לפני שתפתחו את התשובות, נסו לזהות בעצמכם את המשתנים הבלתי תלוי והתלוי. 

בעבודה סמינריונית זו שני משתנים בלתי תלויים:

  1. אינטליגנציה רגשית
  2. שביעות רצון מהעבודה

תרגול מתחום מנהל עסקים

בתחום מנהל עסקים נתרגל באמצעות המאמר "ההשפעה של תנודתיות תזרים המזומנים על שיקולי השקעה ועלויות החוב וההון". נסו לזהות בעצמכם את המשתנה התלוי ואת המשתנה הבלתי תלוי לפני שתחשפו את התשובות, על מנת שתוכלו לבדוק את עצמכם. 

תנודתיות תזרים המזומנים

במאמר זה שלושה משתנים תלויים:

  1. שיקולי ההשקעה
  2. עלות החוב
  3. עלות ההון

כעת נתרגל באמצעות עבודה סמינריונית. ניקח לדוגמא את העבודה הסמינריונית "הקשר בין אקלים ארגוני לבין מוטיבציה בעבודה". לפני שתפתחו את התשובות, נסו לזהות בעצמכם את המשתנים הבלתי תלוי והתלוי. 

תרגול מתחום הפסיכולוגיה

בתחום הפסיכולוגיה נתרגל באמצעות המאמר "תרגול מבוסס מיינדפולנס וקשיבות תכונתית מפחיתים לחץ פסיכולוגי בקרב סטודנטים באוניברסיטה: ניסוי אקראי מבוקר". נסו לזהות בעצמכם את המשתנה התלוי ואת המשתנה הבלתי תלוי לפני שתחשפו את התשובות, על מנת שתוכלו לבדוק את עצמכם. 

במאמר שני משתנים בלתי תלויים:

  1. תרגול מיינדפולנס
  2. קשיבות תכונתית

כעת נתרגל באמצעות עבודה סמינריונית. ניקח לדוגמא את העבודה הסמינריונית "הבדלים בדימוי עצמי בין נשים וגברים בקרב סטודנטים דתיים". לפני שתפתחו את התשובות, נסו לזהות בעצמכם את המשתנים הבלתי תלוי והתלוי. 

תרגול מתחום מדעי המדינה

בתחום מדעי המדינה נתרגל באמצעות המאמר "השפעת אי השיוויון על הצמיחה הכלכלית". נסו לזהות בעצמכם את המשתנה התלוי ואת המשתנה הבלתי תלוי לפני שתחשפו את התשובות, על מנת שתוכלו לבדוק את עצמכם. 

כעת נתרגל באמצעות עבודה סמינריונית. ניקח לדוגמא את העבודה הסמינריונית "סוגיית הגיוון התעסוקתי בארגונים: אילו סוגי ארגונים מיישמים את מדד הגיוון בישראל". לפני שתפתחו את התשובות, נסו לזהות בעצמכם את המשתנים הבלתי תלוי והתלוי. 

צריכים עזרה בעבודות ותרגילים בשיטות מחקר, כתיבה אקדמית או בכל נושא אחר? פנו אלינו במייל contact@spitball.co או בטופס:

    שיתוף: