מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בקורס מבוא לסוציולוגיה - 10134

פתרון ממ"ן 15 מבוא לסוציולוגיה

ממ"ן 15    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: מבוא לסוציולוגיה - 10134 | הנושא: אשכול רביעי: גלובליזציה ועולמנו המשתנה …

₪84.00

פתרון ממ"ן 14 מבוא לסוציולוגיה

ממ"ן 14    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: מבוא לסוציולוגיה - 10134 | הנושא: אשכול שלישי: ריבוד ומעמד חברתי …

₪89.00

פתרון ממ"ן 13 מבוא לסוציולוגיה

ממ"ן 13    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: מבוא לסוציולוגיה - 10134 | הנושא: אשכול שני: אינטראקציה חברתית וחיי …

₪74.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?