מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת העלאת גיל הפרישה על הרווחה של האוכלוסייה המבוגרת

#5201
שם הקובץ:
השפעת-העלאת-גיל-הפרישה-על-הרווחה-של-האוכלוסייה-המבוגרת.docx

להורדת הפריט

השפעת העלאת גיל הפרישה על הרווחה של האוכלוסייה המבוגרת

תוכן עניינים

מבוא 2
העלייה בתוחלת החיים 2
הגורמים לעליה בתוחלת החיים 2
הארכת תוחלת החיים בישראל 3
מבנה המערכת הפנסיונית בישראל 5
רקע 5
סוגי פנסיות 5
מגמות, רפורמות וחקיקה 6
רפורמות עיקריות 7
צו ההרחבה לפנסיה 9
מעבר מחסכון הוני לחסכון קצבתי 10
השפעת תוחלת החיים על תשלומי פנסיה 11
יחס תחלופה 11
השפעת העלייה בתוחלת החיים יחס תחלופה 13
יחסי תלות בין מקבלי הפנסיה לבין גילאי העבודה 14
השפעה פסיכולוגית כתוצאה מהעלאת גיל הפרישה 14
סיכום 15
ביבליוגרפיה 16

 

מבוא

בחינת התהליך הדמוגרפי בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט מלמדת אותנו על הזדקנות האוכלוסייה בטווח הארוך. במהלך 50 השנים האחרונות תוחלת החיים בלידה עלתה בקצב של שנתיים בכל עשור, ובאופן כללי נמצא ששיעורי התמותה יורדים בקצב קבוע משנות ה- 50 של המאה הקודמת (Shripad Tuljapurkar, Nan Li Carl Boe 2000). העלייה בתוחלת החיים מביאה לכך שחלקם של בני ה-65 ומעלה מסך האוכלוסייה עולה עם השנים בעוד שבקום המדינה היה חלקם 4% בלבד, בשנות ה- 2000 גדל מספרם לכ-10% ועל פי תחזיות עד שנת 2035 יעלה חלקם באוכלוסייה לכ-14.6% (הלמ"ס, 2015). בנוסף לעלייה בתוחלת החיים ניכרת ירידה כללית בילודה שמקטינה את המספר היחסי של הילדים ולאחר מכן את גילאי העבודה. מטרת עבודה זו היא להעריך מהי השפעת העלאת גיל הפרישה על הרווחה של האוכלוסייה המבוגרת.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 13 עובדים מעסיקים ומה שביניהם

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 13053 - עובדים מעסיקים ומה שביניהם: סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 עובדים מעסיקים ומה שביניהם

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: 13053 - עובדים, מעסיקים ומה שביניהם: סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה‏ …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס עובדים, מעסיקים ומה שביניהם סתיו 2022א

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 13053 | עובדים, מעסיקים ומה שביניהם - | סוגיות עכשוויות בארגון וניהול | העבודה …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 שונות בחינוך (2023א')

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: – 10807שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער שני + רביעי …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 שונות בחינוך (2023א')

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10807שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון | מספר …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס שונות בחינוך סתיו 2023א

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10807 | שונות בחינוך | היבטים עיוניים ויישומיים | חוברת הקורס - סתיו א2023 …

לפרטים נוספים