מאגרי עבודות וסיכומים

התיווך האמריקני בהסכם השלום בין ישראל למצרים

#8048
שם הקובץ:
התיווך-האמריקני-בהסכם-השלום-בין-ישראל-למצרים.docx

להורדת הפריט

האוניברסיטה הפתוחה

המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

עבודה סמינריונית בקורס:

סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל – קורס 10314 

בנושא:

התיווך האמריקני בהסכם השלום בין ישראל למצרים

מנחה:
הסטודנט:
תאריך:

תוכן עניינים

מבוא 3
סקירת ספרות 5
1. גישות לפתרון סכסוכים 5
1.1 מנגנונים ליישוב סכסוכים 6
2. מדיניות החוץ של ארה״ב במזרח התיכון 8
3. רקע לסכסוך בין ישראל למצרים 12
3.1 שנות הסכסוך בראי המצרי 13
3.2 שנות הסכסוך בראי הישראלי 15
4. תהליך השלום בין ישראל למצרים 18
4.1 הסכמי קמפ דיוויד 19
4.2 הסכם השלום בין ישראל למצרים ב -1979 21
סיכום ומסקנות 23
ביבליוגרפיה 27
מקורות ראשוניים 27
מקורות משניים 27

 

 

מבוא

הספרות המחקרית העוסקת בתחום יישוב ופתרון סכסוכים התמקדה בשלושת העשורים האחרונים בתפקידיה של הדיפלומטיה הלא רשמית בתהליכי פתרון סכסוכים (Schiff, 2010). החל מאמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, משא ומתן הפך לדרך מועדפת לפתרון סכסוכים בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט. ארבעה עשורים וליתר דיוק 44 שנים חלפו מאז ה-26 במרץ 1979, המועד שבו נחתם הסכם השלום בין ישראל ומצרים, בתיווכה של ארצות הברית (להלן: ארה"ב), במדשאות הבית הלבן שבוושינגטון. הסכם אשר החל את השינוי הגדול במקומה של ישראל במזרח התיכון (עליו יהיה ניתן להבחין בעבודה זו בהמשך) כאשר לאותו רגע ההיסטורי התכנסו שלוש דמויות עיקריות ומרכזיות דאז בהן ראש ממשלת ישראל מנחם בגין, נשיא מצרים אנואר סאדאת ונשיא ארה״ב ג׳ימי קרטר.

הסכם השלום בין ישראל למצרים, גם אם הוגדר כהסכם שלום קר, נחשב למאורע בעל חשיבות היסטורית עמוקה ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל (פודה, 2019). ככזה, מתעוררת החשיבות הרבה שבהבנת הגורמים שהניעו את הצדדים להגיע כנגד כל הסיכויים למצב שבו נחתם הסכם השלום, חרף הסכסוך העמוק ששרר בין הצדדים. לאור הכתוב לעיל, שאלת המחקר בעבודה זו מבקשת לבחון כיצד בא לידי ביטוי התיווך האמריקאי בתהליך חתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים בשנות השבעים.

לצורך מענה על שאלת המחקר אדון בהרחבה על האופן בו הבשיל תהליך השלום בין ישראל למצרים על רקע הסכסוך המתמשך. כמו כן, אבחן מדוע היה חשוב לארה״ב לקחת חלק בהסכם השלום, מה היו המהלכים ובאיזו גישה פעלה ארה״ב לפתרון הסכסוך ויתר על כן, האם ישראל ומצרים היו יכולות להגיע להסכם שלום ללא תיווכה של ארה״ב. השערתי היא שהתיווך האמריקאי היה מרכיב משמעותי אשר תרם רבות לתהליך השלום בין ישראל ומצרים ואילולא התערבות ארה״ב, הן מבחינת הסיוע הכלכלי והצבאי והן מבחינת הסיוע המדיני והפוליטי, ישראל ומצרים לא היו מגיעות לכדי הדברות, התפשרות, התגמשות ולבסוף הסכמה אשר נדרשים לחתימה על הסכם שלום.

העבודה חולקה לארבעה פרקים על מנת לתת מענה לשאלות מעלה. פרק ראשון בוחן מהן הגישות הרווחות בזירה הבינלאומית ליישוב סכסוכים. אבהיר מה הוא סכסוך, מה מקורותיו ומהי התשתית הנדרשת על מנת ליישב סכסוכים מורכבים וכן אציג מספר מנגנונים ליישוב סכסוכים. בזירה הבינלאומית קיימים מנגנונים רבים, חלקם משפטיים (בן מאיר & שמחוני, 2009) וחלקם דיפלומטיים, כאשר ההבדל העיקרי נעוץ במידת רצונם של הצדדים בהתאם לנסיבות החיצוניות להסתייע בגורמים שלישיים לטובת יישוב הסכסוך ביניהם, וכן במידת הכוח אותו מוכנים הצדדים למסור לאותם צדדים שלישיים לטובת פתרון הסכסוך (שיף, 2019) במקרה הזה, עבור ארה״ב.

בפרק השני, אבחן את מדיניות ארה״ב בממד הפנימי ובהם את גורמי היסוד, האמצעים, התפיסות והעמדות שלה ואת העניין המרכזי שהעסיק את מדיניות החוץ של ארה״ב במזרח התיכון ובמצרים וישראל בפרט. הבנת אלה תסייע בהבנה כיצד אם כן, למרות היחסים העכורים ששררו בין ישראל למצרים הצליחו הצדדים להגיע בסופו של יום לחתימה על הסכם שלום, בעזרת תיווכה של ארה״ב.

בפרק השלישי אציג את הרקע לסכסוך הישראלי-מצרי במהלך השנים ואת הגורמים לו בראי כל אחד מהצדדים בשילוב דוגמאות להמחשת הקשיים הרבים והמחלוקות שהתעוררו ביחסי הצדדים במרוצת השנים. בפרק הרביעי, אתייחס לתהליך השלום עצמו, שהואץ חרף המצב המדרדר באיראן אשר בדרכו שלו אילץ את ישראל, מצרים וארה״ב לשוב ולהתדיין כל אחת עם מניעיה. בתוך כך, יפורטו מאמציו הרבים של נשיא ארה״ב ג׳ימי קרטר להבאת הצדדים חזרה אל שולחן המשא ומתן וליצירת התנאים המיטביים עבורם, ביניהם גם פסגת קמפ דייוויד, במטרה לקדמם אל עבר החתימה על הסכם שלום ארוך טווח. בנוסף, אציג את הפתרונות שהתקבלו בסופו של יום ואעמוד על תרומתה הרבה של ארה״ב ביישוב הסכסוך.

לצורך מענה על שאלת המחקר אבצע סקירה טקסטואלית של מאמרים וכתבות כגון: מקורות ראשוניים הכוללים מסמכים רשמיים מארכיון מדינת ישראל ובהם מכתבים רשמיים שהחליפו בניהם הגורמים הרלוונטיים בתהליך הסכם השלום, וכן, ספרות משנית שהינה למעשה מקורות משניים ובהם מאמרים ומחקרים שנכתבו במטרה לבחון את הנושא ולדון בו.

 

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 11 מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10205מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים | חומר הלימוד למטלה: פרקים 1-3בספר …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס מבוא לתולדות האימפריה העת'מאנית

סיכום קורס

מבוא לתולדות האימפריה העת'מאנית | תוכן עניינים | נושאי הקורס 2 | שיעור 1 2 | שיעור …

לפרטים נוספים

שינויים במדיניות הדיור הציבורי בישראל והשפעתם על הביטחון הסוציאלי של הזכאים

עבודה סמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | ביטחון סוציאלי (10558) | בנושא: | שינויים במדיניות הדיור הציבורי …

לפרטים נוספים

מבוא למזרחנות – סיכום הקורס

סיכום קורס

מבוא למזרחנות – סיכום הקורס | תוכן עניינים | שיעור הפתיחה - החשיבה הערבית 2 | שיעור …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס אפריקה בסבך היחסים הבינלאומיים

סיכום קורס

סיכום הקורס אפריקה בסבך היחסים הבינלאומיים | תוכן עניינים | שיעור מספר 1 2 | מבוא כללי …

לפרטים נוספים

המזרח התיכון בין מלחמות העולם – סיכום הקורס

סיכום קורס

המזרח התיכון בין מלחמות העולם – סיכום הקורס | תוכן העניינים | מפגש 1 1 | שנות …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?