מאגרי עבודות וסיכומים

נוכחות השפה הערבית בשפה עברית המדוברת

#4786
שם הקובץ:
סמינריון-להגשה.pdf

להורדת הפריט

אוניברסיטת חיפה

עבודה סמינריונית בקורס:
מנהיגות ופוליטיקה במזרח התיכון

בנושא:

נוכחות השפה הערבית בשפה עברית המדוברת

 

מגיש:
ת.ז.
תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 1
תמונת המצב בין הישוב היהודי והערבי בפלשתינה\ארץ ישראל מתקופת העלייה הראשון ועד קום המדינה 2
התפתחות השפה העברית בישראל במאה ה-20 5
הסיבות והתנאים שהובילו לחדירת מילים מהשפה הערבית לשפה העברית בסוף המאה ה-19 11
סיכום 14
ביבליוגרפיה 16

 

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 16 ביטחון סוציאלי (מטלת ספרייה)

ממ"ן 16

מטלת מנחה | ממן 16 - מטלת חובה | מטלת ספרייה - העבודה | הקורס: 10558 - …

לפרטים נוספים

הנחיות לעבודת סיכום קורס – ‏‏‏‏יישוב קונפליקטים באמצעות הבנה בין דתית

שאלות / הנחיות

‏‏‏‏יישוב קונפליקטים באמצעות הבנה בין דתית | הנחיות לכתיבת עבודת סיכום קורס | ההנחיות לכתיבת העבודה כוללות …

לפרטים נוספים

העיסוק בטוב ורע בסרט ממזרים חסרי כבוד

עבודה מסכמת

העיסוק בטוב ורע בסרט ממזרים חסרי כבוד | עבודת סיכום קורס - יישוב קונפליקטים באמצעות הבנה בין …

לפרטים נוספים

יחסי גומלין בין צבא לבין דמוקרטיזציה באפריקה: גינאה-ביסאו כמקרה בוחן

עבודה סמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | המחלקה למדע המדינה, סוציולוגיה ותקשורת | יחסי גומלין בין צבא לבין דמוקרטיזציה באפריקה: גינאה-ביסאו …

לפרטים נוספים

פתרון מטלה 1 בקורס "תרבות, פוליטיקה ואתניות בסין"- הפוליטיקה של האוכל

מטלה

מטלה 1 בקורס "תרבות, פוליטיקה ואתניות בסין"- הפוליטיקה של האוכל | הנחיות המטלה | אוכל הוא עניין …

לפרטים נוספים