מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס ביטחון סוציאלי

#5157

סיכום קורס ביטחון סוציאלי

 

תוכן עניינים

הגדרת הביטחון הסוציאלי 3
הסדרים בינלאומיים 3
גישות להגדרת הבטחון הסוציאלי 5
גישת הפרשנות הצרה 5
גישת הפרשנות הרחבה 5
הגנה מפני סיכונים חברתיים 6
צידוקים 7
מדינת רווחה 10
מאפייני מדינת רווחה 10
מטרות מדינת הרווחה 11
דגמים של מדינת רווחה 12
מאמר: "נימוקים למדינת רווחה" / איאן גוף 12
יסוד האמצעים 13
מי מספק את הביטחון הסוציאלי 13
סוגי הקצבאות 14
מאמר / ון-אורשוט 15
מאמר: "מגמות השינוי של משטר הרווחה בישראל" / אברהם דורון 16
מקורות המימון 17
מערכת הביטחון הסוציאלי במרחב משתנה 19
לחץ לצמצום עלויות 21
בעד ונגד ההפרטה 22
מעמד משפטי בישראל 23
חוק הביטוח הלאומי, 1954 23
פסקת ההגבלה 24
יחסי גומלין בין המשפחה לבין מערכת הביטחון הסוציאלי 24
השפעת כניסת נשים לשוק העבודה 26
הרחבת המשפחה – היריון ולידה 28
בין אחריות משפחתית לתפקוד בעבודה 40
מאמר / דפנה יזרעאלי 42
הסדרים בישראל 42
יחסי גומלין בין עבודה לבין ביטחון סוציאלי 45
דמי אבטלה 46
הבטחת הכנסה 50
תוכנית ויסקונסין 53
מגמות דמוגרפיות – הזדקנות האוכלוסייה 54
בעד ונגד העלאת גיל הפרישה 55
ביטחון סוציאלי לאזרחים וותיקים 57
קצבת זקנה 58
קרן פנסיה 59

הגדרת הביטחון הסוציאלי

1. אין הגדרה ברורה
2. למרות שאין הגדרה ברורה – שיטת הביטחון הסוציאלי מופעלת במדינות מתועשות ובמרבית המדינות המתפתחות
3. למרות שאין הגדרה אוניברסאלית – המושג ביטחון סוציאלי נמצא בחוקות רבות
בשל הקושי בהגדרה ניתן להגדיר ביטחון סוציאלי כאיתור המכנה המשותף ע"י השוואת שיטות ביטחון סוציאלי
בהשוואת השיטות נמצא כי בכל אותם שיטות והסדרים המושג ביטחון סוציאלי משמש לתיאור שני היסודות הבאים:
1. יסוד התכלית – מה מטרתו של הביטחון הסוציאלי
2. יסוד האמצעים – קובע את טיבם של האמצעים שמשמים ליישום התכלית
שני היסודות הללו אינם חופפים כי אם משלימים, מכיוון שהאמצעים שיש לנקוט הם פועל יוצא מהתכלית של הביטחון הסוציאלי שאותה רוצים להגשים.

הסדרים בינלאומיים
תוכנית בוורידג'
תכלית צרה – (מאמר של אברהם דורון)
התכלית של התוכנית היא מלחמה בעוני – פרשנות צרה
עיקרי התוכנית
o המטרה האסטרטגית הכללית – להביא לחיסול המחסור , להבטיח לכל אדם סכום רצפה לקיום.
o הנחת היסוד – מערכת הביטחון הסוציאלי תיהיה רק חלק ממדיניות חברתית מקיפה ומכוונת של קידום חברתי…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חוברת הקורס מוסר ועסקים סתיו 2024א'

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10523 | מוסר ועסקים | חוברת הקורס –סמסטר סתיו 2024א' | חוברת הקורס, כוללת …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 עובדים מעסיקים ומה שביניהם

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 13053 - עובדים מעסיקים ומה שביניהם: סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 עובדים מעסיקים ומה שביניהם

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: 13053 - עובדים, מעסיקים ומה שביניהם: סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה‏ …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס עובדים, מעסיקים ומה שביניהם סתיו 2022א

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 13053 | עובדים, מעסיקים ומה שביניהם - | סוגיות עכשוויות בארגון וניהול | העבודה …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס עבירות צווארון לבן

סיכום קורס

עבירות צווארון לבן | תוכן עניינים | פתיחה 1 | הגדרה 2 | עבירות צווארון לבן במאה …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 שונות בחינוך (2023א')

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: – 10807שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער שני + רביעי …

לפרטים נוספים