מאגרי עבודות וסיכומים

‏‏סיכום הקורס – שינה והפרעות שינה בילדות

#4458
שם הקובץ:
‏‏סיכום-הקורס-שינה-והפרעות-שינה-בילדות.docx

להורדת הפריט

‏‏סיכום קורס: שינה והפרעות שינה בילדות – 10904

תוכן

פרק 1: מבוא לחקר השינה 4
חקר השינה- סקירה היסטורית קצרה 4
הגדרת השינה 4
מבנה השינה 4
המחזור האולטרדיאני של שלבי השינה 6
הבקרה המוחית על מחזורי ערות ושינה 6
עיכוב הדדי בין מרכזים מוחיים של שינה וערות 6
מודל שני התהליכים בוויסות ערות-שינה 6
השעון הביולוגי של מחזור השינה הצירקדיאני 7
תפקידי השינה (שני מאמרים: לביא 1994; Tononi 2013) 7
מחקרים על השפעות של חסך שינה 8
מאמר 1- לביא, פ' (1994). עולמה הקסום של השינה, פרק 12 "הצורך בשנת חלום", עמ' 169-188 9
תיאוריות על תפקידי השינה 11
מאמר 2- Tononi, G. & Cirelli, C. (2013). Perchance to prune. Scientific American, 309 (2), 26-31. (מתורגם) 14
שיטות למדידת השינה (שני מאמרים:Sadeh, 2015; Belanger, 2014 ) 16
מאמר 3- Sadeh, A. (2015). Sleep Assessment Methods. Monographs of the Society for Research in Child Development, 80, 33-48. 17
הערכה ביקורתית של מדידה שינה: מאמר 4- Belanger, M., Simard, V., Bernier, A., Carrier, J., Bandla, H., & Praud, J. (2014). Investigating the convergence between actigraphy, maternal sleep diaries, and the child behavior checklist as measures of sleep in toddlers. Frontiers in psychology, 5, 1-8. 18
פרק 2: שינה והיבטים התפתחותיים 21
*3 מאמרי חובה רקע ומושגי יסוד בחקר התפתחות השינה 21
התפתחות השינה בשנות החיים הראשונות 21
משך השינה 21
פיזור השינה (המחזור הצירקדיאני) 21
שינויים במחזור השינה (המחזור האולטרדיאני) 22
השפעות על התפתחות דפוסי השינה 22
מאמר 6- Burnham, M.M., Goodlin-Jones, B.L., Gaylor, E.E., & Andres, T.F. (2002). Nighttime sleep-wake patterns and self-soothing from birth to one year of age: A longitudinal intervention study. Journal of Child Psychology and Allied Disciplines, 43 (6), 713-725. 22
השינה בשנות הילדות- גילאי הגן ובית הספר היסודי 25
משך השינה ופיזורה 25
מבנה השינה 25
שינה אצל מתבגרים 26
מאמר 8- Carskadon, M.A. (2011). Sleep in adolescents: The perfect storm. Pediatric Clinics of North America, 58 (3), 637-647. 27
התפתחות החלימה 28
מאמר 9- Sandor, P., Szakadat,S. & Bodizs, R. (2014). Ontogeny of dreaming: A review of empirical studies. Sleep Medicine Review, 18(5), 435-449. 29
פרק 3: הפרעות שינה אצל ילדים 34
הפרעות שינה 34
אינסומניה התנהגותית של הילדות- הפרעות בהירדמות ובשמירה על רצף השינה 35
הפרעות נשימה בזמן שינה 35
הפרעות נלוות לשינה (פאראסומניות) 36
הפרעות של עודף שינה או היפרסומניה 37
הפרעות שינה הקשורות בשעון הביולוגי 37
הפרעות תנועה הקשורות בשינה 38
"מוות בעריסה" 38
מאמר 10- Meltzer, L.A. & Mindell, J.A. (2006). Sleep and sleep disorders in children and adolescents. Psychiatric Clinics of North America, 29, 1059-1076. 39
מאמר 11- Mason, T.B.A.& Pack, A.I. (2007). Pediatric parasomnias. Sleep, 30 (2), 141-151 42
פרק 4: גורמים המשפיעים על שינה בילדות 45
גורמים רפואיים ופיזיולוגיים הקשורים בתינוק 46
מזג התינוק (טמפרמנט) 46
הקשר בין מזג לשנת התינוק 47
מאמר 12- De Marcas, G.S., Soffer-Dudek, N., Dollberg, S., Bar-Haim, Y., & Sadeh, A. (2015). IV. Reactivity and sleep in infants: A Longitudinal objective assessment. Monographs Of The Society For Research In Child Development, 80(1), 49. 48
גורמים הקשורים בסביבה ובהורים 50
מאפיינים סוציו-אקונומיים 50
אישיות ומצוקה רגשית של ההורים 50
קוגניציות הוריות 50
גורמים הקשורים באינטראקציות הורה-ילד 51
גורמים תרבותיים וסביבתיים 52
מאמר 13- Sadeh, A.,Tikotzky, L.& Scher, A. (2010) Parenting and infant sleep. Sleep Medicine Reviews, 14, 89-96. 52
פרק 5: טיפול בהפרעות שינה 55
טיפול באינסומניה התנהגותית של הילדות- קשיי הירדמות ושמירה על רצף השינה 56
המודל ההתנהגותי 56
מאמר 16- Hiscock, H. & Wake, M. (2002). Randomized controlled trial of behavioral infant sleep intervention to improve infant sleep and maternal mood. British Medical Journal, 324(7345), 1062-5. 58
המודל הדינמי 60
גישה משולבת- מבט מתוך הקליניקה 61
מאמר 20- Siskind, D. (1997). Working with parents: Establishing the essential alliance in child psychotherapy. Chapter 7 – Consultation about a sleep problem. (pp 97-117) Lanham, MD, US: Jason Aronson. 61
טיפול בפאראסומניות 64
טיפול בהפרעות בשעון הביולוגי 65
מאמר 21- Sadeh, A. & Gruber, R. (1998). Sleep disorders. In T. Ollendick (Ed.), Comprehensive clinical psychology (Vol. 5., pp. 629-653). Oxford, England UK: Pergamon / Elsevier Science. 66
פרק 6: שינה ותפקוד קוגניטיבי אצל ילדים ובני נוער 69
השפעת חסך שינה על התפקוד הקוגניטיבי 69
חסך שינה ותפקוד קוגניטיבי אצל ילדים 69
מאמר 24- Bernier, A., Beauchamp, M., Bouvette-Turcot, A., et al (2013). Sleep and cognition in preschool years: Specific links to executive functioning. ChildDevelopment, 84, (5), 1542-1553. 70
השפעת השעון הצירקדיאני על ישנוניות ועל התפקוד הקוגניטיבי במשך היום 73
מחקרים מתאמיים באוכלוסיות עם הפרעות שינה 73
מאמר 25- Beebe, D., Ris, M.D., Kramer, M., et al (2010). The Association between sleep disordered breathing, academic grades, and cognitive and behavioral functioning among overweight subjects during middle to late childhood. Sleep, 33 (11), 1447-1456. 74
פרק 7: שינה ותפקוד רגשי והתנהגותי אצל ילדים ובני נוער 76
שינה, רגשות ומצבי רוח 76
קשיי שינה והשפעתם על רגשות ומצב רוח 77
הפרעות ויסות רגשות ומצב רוח והשפעתן על השינה 78
מאמר 27- Dahl, R.E. (1996). The regulation of sleep and arousal: development and psychopathology. Development and Psychopathology, 8, 3-27. 79
שינה של ילדים עם בעיות התנהגות 82
שינה של ילדים עם הפרעות נוירו-התפתחותיות 83
שינה של ילדים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) 83
מאמר 28- Owens, J., Sangal, R.B., Sutton, V.K., et.al. (2009). Subjective and objective measures of sleep in children with attention-deficit/hyperactivity disorder, Sleep Medicine, 10, 446-456. 83
שינה של ילדים עם תסמונת דאון 87
שינה של ילדים עם הפרעה בספקטרום האוטיסטי 87
פרק 8: שינה, עקה וטראומה אצל תינוקות וילדים 87
הגדרה של עקה 88
שינה ועקה- היבטים פיזיולוגיים ותיאורטיים 88
עקה ושינה אצל ילדים 89
השפעות עקה על שינה של ילדים 89
מאמר 31- Noll, et.al (2006). Sleep disturbances and childhood sexual abuse. Journal of Pediatric Psychology, 31 (5), 469-480. 90
מאמר 32- Tininenko, et al. (2010). Sleep Disruption in Young Foster Children. Child Psychiatry and Human Development, 41, 409-424. 94
שינה כגורם עקה 97
מאמר 33- Sadeh, A. (1996). Stress, trauma and sleep in children. In Dahl, E. Ronald (ED). Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 5, 685-700. 98
פרק 9: שנת תינוקות וילדים מנקודת מבט תרבותית ואנתרופולוגית 99
זיקות גומלין בין ביולוגיה לתרבות בחקר השינה 100
כמות השינה ותזמונה 100
טקסי שינה 100
סידורי שינה- שינה נפרדת ושינה משותפת 101
הבדלים בין קבוצות אתניות ותרבותיות בהפרעות שינה 101
נקודות דמיון בתוך השונות 101
מחקר בין-תרבותי על שינה בקרב ילדים- בעיות מתודולוגיות 102
מאמר 37- Tikotzky.et al (2010) "Ghosts in the Nursery”: Infant Sleep and Sleep-related Cognitions of Parents Raised Under Communal Sleeping Arrangements. Infant Mental Health Journal, 312-334. 102
המאמר הנוסף של ממ"ן 14 – Corkin, M. T., Peterson, E. R., Andrejic, N., Waldie, K. E., Reese, E., & Morton, S. M. (2018). Predictors of mothers’ self-identified challenges in parenting infants: insights from a large, nationally diverse cohort. Journal of Child and Family Studies, 27(2), 653-670.‏ 108

פרק 1: מבוא לחקר השינה

בפרק זה ישנם 4 מאמרי חובה

חקר השינה- סקירה היסטורית קצרה

התפתחויות טכנולוגיות שחלו במאה העשרים איפשרו לראשונה מחקר מדעי של השינה ואכן חקר השינה התפתח במהירות במאה זו. למשל, הסיווג הראשוני לחמשת שלבי השינה שהיה נהוג ב-1937 לא כלל את שינת ה-REM. פיתוח מכשיר ה-EEG (האלקטרואנצפלוגרם) אשר איפשר לבדוק פעילות מוחית גם בזמן השינה, הוביל לגילוי שנת ה-REM (rapid eye movement – תנועת עיניים מהירות) – הגילוי המכונן המרכזי בתחום חקר…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון תרגיל בגנטיקה של אוכלוסיות ומודלים של סלקציה

תרגיל

מבוא לאבולוציה: תרגיל בגנטיקה של אוכלוסיות ומודלים של סלקציה | 1. נתונה אוכלוסייה של 1800 פרטים, שנמצאת …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס מבחנים פסיכולוגיים

סיכום קורס

סיכום קורס מבחנים פסיכולוגיים | תוכן עניינים | הגדרות של מבחנים פסיכולוגיים 3 | מטרות המבחן הפסיכולוגי …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס התפתחות שפה – מחברת קורס מלאה ומדוגמת

סיכום קורס

סיכום קורס התפתחות שפה | תוכן עניינים | שיעור 1 – מבוא 1 | מהי שפה? 1 …

לפרטים נוספים

תפקוד חלבונים – סיכום פרק 5 מתוך ספר הלימוד Lehninger Principles of Biochemistry

סיכום מאמר

סיכום בעברית של הפרק: Protein function (תפקוד חלבונים) מתוך ספר הלימוד Lehninger Principles of Biochemistry. | תפקוד …

לפרטים נוספים

מצגת מעולה על אי ספיקת כליות

מצגת

מצגת מושקעת בת 25 שקפים על אי ספיקת כליות | שקף 1: שער: אי ספיקת כליות | …

לפרטים נוספים

פתרון מבחן בפסיכופתולוגיה

פתרון מבחן/מבחן בית

להלן השאלות, הקובץ מכיל את סימון התשובות הנכונות. | על פי מהדורתו הרביעית של ה- DSM, התנהגויות …

לפרטים נוספים