מאגרי עבודות וסיכומים

עבודת ניתוח מאמר על מערכת GLUE להתאמה בין אונטולוגיות ברשת הסמנטית

#4343
שם הקובץ:
ניתוח-מאמר.docx

להורדת הפריט

עבודת ניתוח מאמר על מערכת GLUE
השאלות מתייחסות למאמר:

Doan, A., Madhavan, J., Dhamankar, R., Domingos, P., & Halevy, A. (2003). Learning to match ontologies on the semantic web. The VLDB journal, 12, 303-319.

1.מה הבעיה העיקרית בהתאמת אונטולוגיות עליה מדובר במאמר? למה היא גורמת?
2.מה הטכנולוגיות אשר יעזרו לפתור את הבעיה ולקדם שיתוף מידע? פרטו בקצרה על הטכנולוגיות וכיצד יעזרו לדברים המוזכרים בשאלה. מה האתגרים בשימוש בטכנולוגיות אלה וכיצד ניתן להתגבר עליהם\ כיצד התגברו עליהם?
3.הסבר בקצרה מהו GLUE. מה מטרתו , מה דרך העבודה של המערכת.
4.מהי יוריסטיקה? מהי הגבלה? תנו דוגמאות.
5.פרטו על המושג relaxation labeling , כיצד החוקרים השתמשו בזה במאמר?
6.ציינו שני מאפיינים של מדדי דמיון (similarity measures) ההכרחיים לשיטה.
7.באיזה שלב של הסיווג נכנס ה machine learning ?
8.מהם האלגוריתמים הלומדים של GLUE ?פרטו בקצרה על כל אלגוריתם.
9.מהם ההגבלות בהן משתמשים החוקרים?
הסבירו את טבלה 1.
10.פרטו על ההערכה של GLUE.כיצד החוקרים העריכו אותו , מה הייתה המסקנה לגביו ומה התוכניות והציפיות לעתיד?

*יש תשובות לכל השאלות

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום מלא של הקורס למידה חישובית

סיכום קורס

סיכום קורס למידה חישובית | תוכן עניינים | הרצאה 1 3 | מדוע צריך ML? 3 | …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס מערכות ספרתיות

סיכום קורס

סיכום הקורס מערכות ספרתיות | תוכן העניינים | קודים בינאריים Coding 3 | קוד בינארי של השיטה …

לפרטים נוספים

תורת האינפורמציה – סיכום קורס

סיכום קורס

סיכום הקורס תורת האינפורמציה | כולל סיכומים של 13 הרצאות ו-13 תרגולים | כולל נוסחאות ותרשימים | …

לפרטים נוספים

הסתברות למדעי המחשב 1 – סיכום הרצאות

סיכום קורס

סיכום הרצאות הקורס התסברות למדעי המחשב …

לפרטים נוספים

סיכום באנגלית של המאמר Image resolution enhancement by using discrete and stationary wavelet decomposition

סיכום מאמר

Image resolution enhancement by using discrete and stationary wavelet decomposition | Demirel & Anbarjafari, 2010 | Abstract …

לפרטים נוספים

פתרון מבחן במבני נתונים (2021א') – ציון 100!

פתרון מבחן/מבחן בית

מבנה הבחינה: | בבחינה ארבע שאלות. | עליכם לענות על כולן. | משקל כל השאלות זהה (25 …

לפרטים נוספים