מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון מבחן בפסיכופתולוגיה

#4607
שם הקובץ:
פתרון-מבחן-פסיכופתולוגיה.docx

להורדת הפריט

להלן השאלות, הקובץ מכיל את סימון התשובות הנכונות.

על פי מהדורתו הרביעית של ה- DSM, התנהגויות תמוהות שיש להן צידוק תרבותי:
א. אינן מהוות הפרעות נפש, אלא אם כן הקבוצה התרבותית מופרעת בנפשה כקבוצה
ב. מהוות הפרעות נפש תלויות תרבות
ג. אינן מהוות הפרעות נפש
ד. נוטות לקבל אבחנה של הפרעות נפש

מה מהגורמים הבאים מהווה גורם סיכון תרבותי-חברתי לפסיכופתולוגיה?
א. הורות לא נאותה
ב. פגמים גנטיים
ג. טראומה נפשית
ד. דעה קדומה ואפליה

בעיה של בדידות וחוסר תמיכה חברתית, תקודד על:
א. ציר 2
ב. ציר 3
ג. ציר 4
ד. ציר 5

על מנת למנוע ככל האפשר יסודות סובייקטיביים בתהליך האבחון, המהדורה הרביעית של ה- DSM:
א. מפרטת מספר רב יותר של הפרעות נפשיות
ב. משתמשת באמות מידה תפעוליות (אופרציונליות) להגדרת ההפרעות
ג. בודקת את תוקפן של ההגדרות הנתונות
ד. מפרטת קטגוריות הגדרה רחבות יותר לגבי כל הפר

הבעייתיות שבשימוש במושג 'חריג' (abnormal) לגבי מצב נפשי נובעת בין השאר מהעובדה:
א. שהתנהגות חריגה נוטה להיות מוזרה ושונה במהותה מהתנהגות תקינה
ב. לא קיים מודל חד משמעי של התנהגות "נורמלית", והיא תלויה בציפיות תרבותיות וחברתיות
ג. לא ניתן להגיע לקטגוריות אבחוניות מקובלות של התנהגות חריגה
ד. פגמים אישיים יסודיים ובעייתיים לאבחון עומדים בבסיסן של התנהגויות חריגות

ילדים דחויים בקרב קבוצת השווים:
א. נוטים להשתלב בקבוצת השווים בגיל ההתבגרות ובבגרות
ב. נוטים להיות בעלי ציונים גבוהים
ג. נוטים ללמוד מיומניות חברתיות בהדרגה
ד. נוטים להיות בסיכון גבוה בגיל ההתבגרות

ההבדל בין סיבה מספקת להפרעה לבין סיבה מחזקת הפרעה הוא:
א. סיבה מספקת להפרעה היא מצב הנוטה לשמר התנהגות בלתי מסתגלת שכבר קיימת, בעוד שסיבהמחזקת הפרעה היא מצב המבטיח את הופעת ההפרעה
ב. סיבה מספקת להפרעה היא מצב שצריך להתקיים בהכרח כדי שההפרעה תופיע. סיבה מחזקת הפרעה היא מצב הנוטה לשמר התנהגות בלתי מסתגלת שכבר קיימת
ג. סיבה מספקת להפרעה היא מצב המבטיח את הופעת ההפרעה. סיבה מחזקת הפרעה היא מצב הנוטה לשמר התנהגות בלתי מסתגלת שכבר קיימת
ד. סיבה מספקת להפרעה היא מצב המבטיח את הופעת ההפרעה. סיבה מחזקת הפרעה היא סיבה המגדילה את ההסתברות לפיתוח הפרעה

כאשר אדם סובל מהפרעה מתמשכת וקבועה שעוצמתה נמוכה, תוגדר ההפרעה כ:
א. נשנית
ב. חריפה (אקוטית)
ג. חולפת
ד. כרונית

במידה שהפרעה נפשית היא תורשתית לחלוטין , ניתן לצפות כי:
א. אם תאום אחד לוקה בהפרעה, גם השני ילקה בה
ב. אם תאום אחד לוקה בהפרעה, גם השני ילקה בה, בתנאי שמדובר בתאומי אחווה שגדלו באותה סביבה
ג. אם תאום אחד לוקה בהפרעה, גם השני ילקה בה במידה ומדובר בתאומים זהים, גם אם גדלו בסביבה שונה
ד. אם תאום אחד לוקה בהפרעה, גם השני ילקה בה, בתנאי שהתאומים זהים וגדלו באותה סביבה

במהדורתו הרביעית של ה- DSM, הפרעות אישיות מצויות על:
א. ציר 1
ב. ציר 2
ג. ציר 3
ד. ציר 4

המושג 'כושר עמידה' (resilience) מתאר:
א. את המידה בה קיימים אצל בני אדם גורמי סיכון והגנה
ב. מצב של התמודדות עם איום נקודתי נתון
ג. דיאתזה הנובעת מגורמים ביולוגיים, חברתיים או תרבותיים
ד. הסתגלות מוצלחת למרות קיומם של מכשולים

באיזה אופן קשור המעמד החברתי-כלכלי לתחלואה נפשית?
א. ככל שהמעמד החברתי-כלכלי נמוך יותר, כן גדל שיעור התחלואה הנפשית
ב. ככל שהמעמד החברתי- כלכלי גבוה יותר, כן גדל שיעור התחלואה הנפשית
ג. לא קיים כל קשר בין מעמד חברתי-כלכלי לשיעור התחלואה הנפשית
ד. פינוק יתר, הנפוץ במעמדות כלכליים גבוהים, עשוי בסופו של דבר להביא לבעיות נפשיות

דפוס לא יציב של הפרעה הנוטה להופיע ולהעלם, נקרא דפוס:
א. חריף (acute)
ב. כרוני (chronic)
ג. נשנה (recurrent)
ד. מתון (moderate)

הקשר בין דיאתזה לגורמי דחק הוא:
א. הפרעת נפש עשויה להיות תוצאה של דחק המופעל על אדם בעל דיאתזה לסוג זה של הפרעה
ב. הפרעת נפש היא תוצאה של דיאתזה אשר יוצרת גורמי דחק אצל האדם
ג. הדיאתזה היא תגובת האדם לדרישות שהוא תופס כמעיקות או כחורגות ממשאביו האישיים, וכאשר נוספים לה גורמי דחק היא עשויה לגרום להפרעת נפש
ד. הדיאתזה מהווה גורם הגנה מפני גורמי דחק אשר עשויים לגרום להפרעת נפש

הזנחה הורית מהווה:
א. גורם סיכון פסיכו-חברתי להפרעה
ב. גורם סיכון ביולוגי לפסיכופתולוגיה
ג. סיבה מספקת להופעת פסיכופתולוגיה
ד. סיבה הכרחית להופעת פסיכופתולוגיה

איזה מהבאים אינו מהווה גורם ביולוגי להתפתחות התנהגות בלתי מסתגלת?
א. חוסר איזון ביו-כימי
ב. סכמות מסולפות על העצמי
ג. לקות מבנית
ד. ליקויים בתפקוד המוח

שלושת הצירים הראשונים של ה- DSM-IV מעריכים:
א. את אופן ההתמודדות של האדם
ב. גורמי לחץ סביבתיים וחברתיים, אשר עשויים לתרום להפרעה הנוכחית
ג. את הפרוגנוזה לגבי ההפרעה הנוכחית
ד. את מצבו הנוכחי של האדם

לפי עמדה של יחסיות תרבותית:
א. 'נורמליות' הוא מושג המוגדר על ידי התרבות
ב. מחלות נפש בניגוד למנהגים ומסורות, מוגדרות באופן אוניברסלי
ג. מחלות נפש קשות קיימות בכל תרבות
ד. השפעת התרבות על הגדרת החריגות, מועטה באופן יחסי

כאשר מספר צופים שונים, מסכימים כי התנהגות מסוימת מתאימה לקטגוריית אבחון מסוימת, ניתן לאמור כי שיטת הסיווג:
א. מהיימנה
ב. מאבחנת
ג. תקפה
ד. אחידה

מטרתו של ציר V בDSM היא:
א. לתת ציון מספרי המסכם את מערכות התמיכה העומדות לרשות הפרט
ב. לתת ציון מספרי המסכם את יכולת התפקוד הכוללת של הפרט
ג. לתת ציון מספרי המסכם את גורמי הסיכון וההגנה של הפרט
ד. לתת ציון מספרי לרמת החולי הנפשי של הפרט

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס מבחנים פסיכולוגיים

סיכום קורס

סיכום קורס מבחנים פסיכולוגיים | תוכן עניינים | הגדרות של מבחנים פסיכולוגיים 3 | מטרות המבחן הפסיכולוגי …

לפרטים נוספים

עבריינות נוער – סיכום קורס

סיכום קורס

עבריינות נוער – סיכום הקורס | תוכן | שיעור 1 2 | נתונים בארץ 2 | שיעור …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 פסיכולוגיה בחינוך סמסטר אביב 2022ב

ממ"ן 14

ממן 14 פסיכולוגיה בחינוך | מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10125 פסיכולוגיה בחינוך | חומר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 פסיכולוגיה בחינוך סמסטר אביב 2022ב

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: - 10125 פסיכולוגיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: גורמי הנעה | …

לפרטים נוספים

‏‏סיכום הקורס – שינה והפרעות שינה בילדות

סיכום קורס

‏‏סיכום קורס: שינה והפרעות שינה בילדות - 10904 | תוכן | פרק 1: מבוא לחקר השינה 4 …

לפרטים נוספים