מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממן 11 יסודות השלטון המקומי 2022ב'

#5168

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 – רשות.
הקורס: 10459- השלטון המקומי – בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק.
חומר הלימוד למטלה: פרקים: 1, 2 בספר הקורס.
מספר השאלות: 3
משקל המטלה: 7 נקודות
סמסטר: 2022 ב'
מועד אחרון להגשה: 27.3.2022

חלק א'
בחלק זה שאלת מסה. משקל השאלה 50 נקודות.
מסגרת המקום המומלצת לכל התשובה היא כשלושה עמודים.
בתשובות, השתמשו במונחים ובמושגים שנלמדים בקורס.

חלק ב'
בחלק זה שתי שאלות. משקל כל שאלה 25 נקודות.
מסגרת המקום המוקצבת לכל תשובה היא עד עמוד אחד.
בתשובות, השתמשו במונחים ובמושגים שנלמדים בקורס.

פתרון מלא של הממ"ן, כולל תשובות לשאלות 1, 2 ו3.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבודה מסכמת בקורס גלובליזציה והגירה

עבודה מסכמת

מטלת סיכום הקורס (משקל מהציון: 80%) | מטרת התרגיל: להשתמש בגישות השונות שנלמדו בקורס כדי לבחון את …

לפרטים נוספים

ראשית הקמת הטלוויזיה הישראלית ע"י כנסת ישראל / אורן פרסיקו

סיכום מאמר

סיכום של המאמר "מדוע החליטה כנסת ישראל להקים את הטלוויזיה הישראלית" מאת אורן פרסיקו. | ראשית הקמת …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 המזרח התיכון בימינו

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | חומר הלימוד למטלה: מיכאל אפל, עראק …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס המזרח התיכון בימינו סתיו 2020א

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10646 | המזרח-התיכון בימינו | חוברת הקורס – סתיו 2020א | תוכן העניינים | …

לפרטים נוספים

פתרון מבחן במשפט בינלאומי פומבי

פתרון מבחן/מבחן בית

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | פתרון טופס בחינה - מבוא למשפט בינלאומי פומבי ( 3נ"ז) | א. …

לפרטים נוספים

ניתוח של הצנזורה הצבאית על בלוגרים בישראל לאור ערכים דמוקרטיים

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

ניתוח של הצנזורה הצבאית על בלוגרים בישראל לאור ערכים דמוקרטיים | תוכן עניינים | מבוא 2 | …

לפרטים נוספים