מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממן 11 יסודות השלטון המקומי 2022ב'

#5168

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 – רשות.
הקורס: 10459- השלטון המקומי – בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק.
חומר הלימוד למטלה: פרקים: 1, 2 בספר הקורס.
מספר השאלות: 3
משקל המטלה: 7 נקודות
סמסטר: 2022 ב'
מועד אחרון להגשה: 27.3.2022

חלק א'
בחלק זה שאלת מסה. משקל השאלה 50 נקודות.
מסגרת המקום המומלצת לכל התשובה היא כשלושה עמודים.
בתשובות, השתמשו במונחים ובמושגים שנלמדים בקורס.

חלק ב'
בחלק זה שתי שאלות. משקל כל שאלה 25 נקודות.
מסגרת המקום המוקצבת לכל תשובה היא עד עמוד אחד.
בתשובות, השתמשו במונחים ובמושגים שנלמדים בקורס.

פתרון מלא של הממ"ן, כולל תשובות לשאלות 1, 2 ו3.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

שינויים במדיניות הדיור הציבורי בישראל והשפעתם על הביטחון הסוציאלי של הזכאים

עבודה סמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | ביטחון סוציאלי (10558) | בנושא: | שינויים במדיניות הדיור הציבורי …

לפרטים נוספים

התיווך האמריקני בהסכם השלום בין ישראל למצרים

עבודה סמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת | עבודה סמינריונית בקורס: | סוגיות נבחרות במדיניות החוץ …

לפרטים נוספים

שיטות לחלוקה מחדש של ההכנסות: השוואה בין ביטוח לאומי לבין הכנסה בסיסית אוניברסלית (UBI)

פרויקט גמר

אוניברסיטת רייכמן | סמינר מדיניות כלכלית | שיטות לחלוקה מחדש של ההכנסות: השוואה בין ביטוח לאומי לבין …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 בין מדינה לחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס – 10691בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, סמסטר סתיו 2023 (2023א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10691 | בין מדינה לחברה: | סוציולוגיה של הפוליטיקה | חוברת הקורס – סתיו …

לפרטים נוספים

פתרון בחינת בית בקורס רטוריקה ומנהיגות

פתרון מבחן/מבחן בית

החוג למדע המדינה | הפקולטה למדעי החברה | אוניברסיטת תל אביב | בחינת בית | שם הקורס: …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?