מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממן 11 על נמרים ודרקונים – 10979

#5104
שם הקובץ:
ממן-11-נמרים-ודרקונים.docx

להורדת הפריט

מטלת מנחה (מ"מן) 11
הקורס: – 10979 על נמרים ודרקונים: יחסים בין-לאומיים במזרח אסיה
חומר הלימוד למטלה: הרצאת מבוא- ד"ר שרה קאהן-ניסר; הודו: ד"ר אייזיק לובלסקי;
אינדונזיה: פרופ' רונית ריצ'י
מאמרי חובה: ) ;Hurrell (2007הראל-שליו ) ;(2013אלירז ).(2014
Ricci (2010); Acharya (2011); Ladwig (2010) :מאמרי רשות
מספר השאלות: 2מתוך 3משקל המטלה: 10 נקודות
סמסטר: 2020ג מועד אחרון להגשה: 7.8.2020

פתרון מלא של הממ"ן לפי הנחיות הבחירה (נבחרו שאלות 1 ו-3)

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 המזרח התיכון בימינו

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | חומר הלימוד למטלה: מיכאל אפל, עראק …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס המזרח התיכון בימינו סתיו 2020א

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10646 | המזרח-התיכון בימינו | חוברת הקורס – סתיו 2020א | תוכן העניינים | …

לפרטים נוספים

פתרון מבחן במשפט בינלאומי פומבי

פתרון מבחן/מבחן בית

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | פתרון טופס בחינה - מבוא למשפט בינלאומי פומבי ( 3נ"ז) | א. …

לפרטים נוספים

תרגיל בגאוגרפיה כלכלית

תרגיל

גאוגרפיה כלכלית | 1. בחרו שתי מדינות: אחת מדינה מפותחת כלכלית ואחת מתפתחת. | a. מהם שלושת …

לפרטים נוספים

יחסי מצרים-אתיופיה במאה ה-20

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

יחסי מצרים-אתיופיה במאה ה-20 | תוכן עניינים | מבוא 2 | אתיופיה ויחסה לנצרות ולאסלאם 4 | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס על נמרים ודרקונים 2020ג'

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10979 | על נמרים ודרקונים: יחסים בין-לאומיים במזרח אסיה | חוברת הקורס - קיץ …

לפרטים נוספים