מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על אתגרי ניהול בארגונים

הנחיות לכתיבת עבודה בקורס ניהול משא ומתן

שאלות / הנחיות    2021א

תקציר: ניהול מו"מ | מטרת העבודה | לתרגל הלכה למעשה תיאוריות ומודלים הכרוכים בניהול ובניהול משא ומתן ולהתעמק …

₪2.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?