מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על ברכת יצחק לבנו

סקירת פירושים לבראשית כ"ז 23 – תרגיל בקורס הדרכה ביבליוגרפית

תרגיל

תקציר: תרגיל בקורס הדרכה ביבליוגרפית, החוג למקרא | סקירת פירושים לבראשית כ"ז 23 | המלה ויברכהו בבראשית כ"ז …

₪52.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?