מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על הסכמי שלום

התיווך האמריקני בהסכם השלום בין ישראל למצרים

עבודה סמינריונית    2023ב

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת | עבודה סמינריונית בקורס: | סוגיות נבחרות במדיניות החוץ …

₪370.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?