מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על התמודדות עם טראומה

השפעת התרבות והמסורת על טראומה ועל ההתמודדות עם טראומה בקרב נשים

עבודה מסכמת    2023ב

תקציר: המכללה האקדמית תל-חי | הפקולטה למדעי החברה והרוח | החוג לפסיכולוגיה | עבודה מסכמת בקורס: | העידן …

₪100.00

מטלה מסכמת בקורס "מבוא לטראומה"

עבודה מסכמת

תקציר: מטלת סיום קורס בקורס "מבוא לטראומה" | עליכם לצפות באחד הסרטים העוסקים בהתמודדות עם פוסט | טראומה …

₪106.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?