מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על מדיניות הדיור הציבורי

שינויים במדיניות הדיור הציבורי בישראל והשפעתם על הביטחון הסוציאלי של הזכאים

עבודה סמינריונית    2023ב

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | ביטחון סוציאלי (10558) | בנושא: | שינויים במדיניות הדיור הציבורי …

₪323.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?