מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על פלסטינים

סיכום קורס הקולנוע הפלסטיני (פרקים 1+2)

סיכום הרצאה

תקציר: הקולנוע הפלסטיני‏ - 10578 | פרק 1+2: כרוניקה של קולנוע פלסטיני; מזיכרונות מדממים לזיכרונות פוריים: הקולנוע של …

₪5.00

הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל

סקירת ספרות    2023א

תקציר: הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל |   | תוכן עניינים | מבוא 1 | האוכלוסייה הערבית במדינת …

₪75.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?

    דילוג לתוכן