מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על קולנוע ישראלי

פתרון ממ"ן 11 מבוא לקולנוע ישראלי

ממ"ן 11    2023א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10421 מבוא לקולנוע ישראלי | חומר הלימוד למטלה: פרקים 3 …

₪90.00

סיכום הקורס מבוא לקולנוע ישראלי‏

סיכום קורס

תקציר: מבוא לקולנוע ישראלי‏ - 10421 – סיכום קורס | תוכן עניינים | סרטים ראשונים 1 | נרטיב …

₪40.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?