מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על קריאת מאמר אקדמי

פתרון ממ"ן 13 קריאה וכתיבה אקדמית

ממ"ן 13    2022ב

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 13 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

₪70.00

פתרון ממ"ן 12 קריאה וכתיבה אקדמית

ממ"ן 12    2022ב

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 12 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

₪95.00

חוברת הקורס קריאה וכתיבה אקדמית אביב 2022ב

שאלות / הנחיות    2022ב

תקציר: 10172 | קריאה וכתיבה אקדמית | למדעי הרוח והחברה | חוברת הקורס – אביב 2022ב | החוברת …

₪2.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?