פיתוח ויישום של תכנית חינוכית בנושא היבטים מוסריים של שימוש ברשתות חברתיות בקרב ילדים תוכן עניינים 1. רציונל התוכנית 2 1.1. רקע 2 1.2. הגישות הפילוסופיות, הפסיכולוגיות והפדגוגיות שעומדות בבסיס…

האוניברסיטה הפתוחה הגירת יהודי מזרח אירופה לארץ ישראל ולארה"ב: סוגיית יעד ההגירה – ישראל או ארה"ב על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה 10938 תוכן עניינים מבוא 2…

שאלון חרדת הזדקנות (Aging Anxiety) הקובץ כולל: תיאור הכלי לצורך פרק שיטת המחקר מקורות (רשימה ביבליוגרפית) השאלון (כולל 6 פריטים) השאלון בעברית

הקובץ כולל: תיאור הכלי לצורך פרק שיטת המחקר מקור (ביבליוגרפיה) השאלון (כולל 13 היגדים) השאלון בעברית

אוניברסיטת בר-אילן החוג המשולב למדעי החברה – מסלול פרט הקשר בין דימוי גוף וגיל סובייקטיבי לבין חרדת הזדקנות עבודה סמינריונית בנושא גילנות לאורך מעגל החיים ובראי תיאוריות חברתיות תוכן עניינים…

מבחן בית, מועד א' 12.9.21 יש לענות על שתי השאלות ) 50 נקודות לשאלה(. התשובות בהיקף של כשלושה עמודים לכל היותר ) DAVID , גודל גופן 14 רווח 1.5 (…

תשובות לדיני עונשין שנה"ל תש"ף – עבודה 2 ד"ר חמדה גור-אריה חומר קריאה: 1) סעיפים 34י, 34טז, 34יח, 28-25 לחוק העונשין. 2) ע"פ 20/04 קליינר נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(6)…

דיני עונשין שנה"ל תש"ף - עבודה 2 ד"ר חמדה גור-אריה חומר קריאה: 1) סעיפים 34י, 34טז, 34יח, 28-25 לחוק העונשין. 2) ע"פ 20/04 קליינר נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(6) 80…