מאגרי עבודות וסיכומים

מטלת מנחה )ממ"ן( – 11חובה הקורס: - 10523מוסר ועסקים מספר השאלות: 1משקל המטלה: אפס נקודות סמסטר: 2024א' מועד אחרון להגשה: 21.12.23 *פתרון מלא של הממ"ן

האוניברסיטה הפתוחה 10523 מוסר ועסקים חוברת הקורס –סמסטר סתיו 2024א' חוברת הקורס, כוללת את השאלות וההנחיות לממ"נים 11, 12, 13, 14 ו-15.

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 הקורס: 13053 - עובדים מעסיקים ומה שביניהם: סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה חומר הלימוד למטלה:    משקל המטלה: 15 נקודות במדריך הלמידה: שער שלישי: סוגיות נבחרות…

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: 13053 - עובדים, מעסיקים ומה שביניהם: סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה‏ חומר הלימוד למטלה: משקל המטלה: 15 נקודות במדריך הלמידה: שער ראשון: מסגרות תיאורטיות ומודלים…

האוניברסיטה הפתוחה 13053 עובדים, מעסיקים ומה שביניהם - סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה סתיון 2022א חוברת הקורס החוברת כוללת את שאלות הממ"נים 11, 12, ו-13.  

ניתוח מנהיגותו של חסן נסראללה לאור המאפיינים של הטרור הפוסט-מודרני   תוכן העניינים מבוא 2 סקירת ספרות 3 טרור: הגדרה ומאפיינים 3 הגדרות, מאפיינים ומטרות של הטרור 3 היסטוריית הטרור…

התמודדות חברתית של תלמידי תיכון מחוננים והקשר בינה לבין הדימוי העצמי סויאטק (2001) תוכן עניינים רקע 1 סוגי אסטרטגיות התמודדות 1 אסטרטגיות התמודדות 2 גורמים המשפיעים על בחירת אסטרטגיית ההתמודדות…

השפעת היחסים של עיראק עם בריטניה על יציבות המשטר בעיראק עד מהפכת הקצינים החופשיים תוכן עניינים מבוא 1 שנות ה-20 של המאה ה-20 2 שנות ה-30 של המאה ה-20 2…

התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים להישגיהם של ילדים בלימודים שייפר ומקדרמוט, 1999 תוכן עניינים מטרת המאמר 1 ממצאים ומסקנות 1 ביבליוגרפיה 2 מטרת המאמר בחינת השפעת ההתנהגות הלימודית והאינטליגנציה של התלמיד…