מאגרי עבודות וסיכומים

פתרונות ממ"ן 11

פתרון ממ"ן 11 מוסר ועסקים 2024א'

ממ"ן 11    2024א

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( – 11חובה | הקורס: - 10523מוסר ועסקים | מספר השאלות: 1משקל המטלה: אפס נקודות …

₪100.00

פתרון ממ"ן 11 האימפריה העות'מנית: סוגיות נבחרות

ממ"ן 11    2021א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | קורס: האימפריה העות'מאנית, 10751 | חומר הלימוד למטלה: קואטארט עמ' ;1-33יחידה 1עמ' …

₪90.00

פתרון ממ"ן 11 מרד בר-כוכבא

ממ"ן 11    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: - 10351מרד בר-כוכבא | חומר הלימוד למטלה: יחידה 1 | מספר …

₪90.00

פתרון ממ"ן 11 קריאה וכתיבה אקדמית

ממ"ן 11    2022ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד …

₪56.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?