מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון לבחינת גמר – מבוא למחשבה מדינית

#2145
שם הקובץ:
מבוא-למחשבה-מדינית-התשובות.docx

להורדת הפריט

10611 – מבוא למחשבה מדינית
יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש השאלות.

הנחיות לכתיבת התשובות:
יש להתבסס על חומרי הלימוד בקורס: קטעי המקורות של ההוגים (לא חובה להביא ציטוטים), המאמרים (מקורות משניים) ומדריך הלמידה.
זכרו: יש להתמקד בנושא השאלה ולא להביא סיכומים כלליים על ההוגים.
יש לכתוב השוואה על פי הכללים כמפורט בחוברת הקורס (עמוד 11). שני סיכומים נפרדים או טבלה אינם השוואה.
מומלץ להעזר בקריטריונים להשוואה המצויים באתר הקורס תחת הלשונית "עזרי לימוד".
אורך המטלה לא יעלה על 2800 מילים. טקסט חורג לא ייבדק

עליכם לענות על שתי שאלות מתוך שלוש השאלות הבאות:

שאלה 1 (50 נקודות)
השאלה האם בני האדם שווים זה לזה העסיקה הוגים רבים ובכלל זה את אפלטון ואת אטיין דה לה בואסי.
א. השוו בין תפיסות השוויון של שני ההוגים תוך התייחסות לשאלת קיומו של שוויון טבעי בין בני אדם ושוויון בחיים המדיניים והחברתיים. ( 30 נקודות)
ב. מבין שני ההוגים – אפלטון ואטיין דה לה בואסי – למי לדעתכם קרובים יותר רעיונותיו של קרל מרקס בנושא השוויון?
נמקו גם בהתייחס למסקנותיהם בעניין הקשר בין השוויון לבין מקום המדינה בחיי האדם. ( 20 נקודות)

שאלה 2 (50 נקודות)
בהגות המדינית ניתן למצוא שתי עמדות מרכזיות לגבי משמעותה של חירות האדם:
"[במשמעות הראשונה, חופש שלילי] חופש כמימוש עצמי הוא רעיון המזוהה עם הסרת מכשולים חיצוניים המונעים מאדם לפעול כרצונו.
חוקים, מנהגים והגבלות ממשיות המונעים מן האדם לפעול כרצונו נתפסים בדרך כלל כמנוגדים לחופש.
[… במשמעות השניה חופש כשכלול עצמי, חופש חיובי] נתפס כמצב שבו המרכיבים הנחותים לכאורה באישיות האדם כפופים לרמות הגבוהות או הרציונליות שלה.
אין לאדם זכות לעשות כרצונו שכן רצון עלול ללבוש צורה של תשוקות חריגות משעבדות […] חוקים ואילוצים חברתיים יוכלו אפוא לעזור לפרט להדחיק את המרכיבים הנחותים ולשחרר את האני הנעלה שלו".
א. השוו בין תפיסות החירות של ג'ון לוק ואדמונד ברק בהתייחס למשמעותה, לאיומים עליה ולדרכים להגן על החירות. ( 30 נקודות)
ב. כיצד לדעתכם היה מתייחס ג'ון סטיוארט מיל לעמדתם של שני ההוגים – ג'ון לוק ואדמונד ברק – בנושא החירות? נמקו. ( 20 נקודות)

שאלה 3 (50 נקודות)
טבע האדם הוא הבסיס להבנת הרעיונות של ההוגה והצעותיו למצב מדיני מתוקן.
א. השוו בין תפיסת טבע האדם של תומס אקווינאס לבין תפיסת טבע האדם של תומס הובס תוך התייחסות לדרך שבה הם מבררים זאת. ( 30 נקודות)
ב. כיצד תפיסת טבע האדם אצל שני ההוגים – אקווינאס והובס – משפיעה על הצעתם לגבי המצב המדיני המתאים לאדם? ( 20 נקודות)

פתרון מלא הכולל 2 תשובות בהתאם להנחיות הבחירה. נבחרו שאלות 1 ו-2.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל

סקירת ספרות

הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל |   | תוכן עניינים | מבוא 1 | האוכלוסייה הערבית במדינת …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 14 מבוא למינהל וניהול ציבורי 2020א'

ממ"ן 14

פתרון של הממן הכולל תשובות לשאלות 1 ו-2. | הקורס: 10437 – מבוא למינהל וניהול ציבורי | …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 12 מבוא למינהל וניהול ציבורי 2020א'

ממ"ן 12

פתרון של הממן הכולל תשובות לשאלות 1 ו-2. | הקורס: 10437 – מבוא למינהל וניהול ציבורי | …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 11 מבוא למינהל וניהול ציבורי 2020א'

ממ"ן 11

פתרון של הממן הכולל תשובות לשאלות 1 ו-2. | הקורס: 10437 – מבוא למינהל וניהול ציבורי | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס מבוא למינהל וניהול ציבורי – 10437 – סמסטר סתיו 2020 (2020א')

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס (חוברת ממנים) מבוא למינהל וניהול ציבורי - 10437 - סמסטר סתיו 2020 (2020א') | החוברת …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס – דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס – דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים | כולל הנחיות למטלה המסכמת: רפרט. | תוכן העניינים | …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן