מאגרי עבודות וסיכומים

מטלה במשפט מנהלי

#5195
שם הקובץ:
‏‏משפט-מינהלי-תשובה-למטלה.docx

להורדת הפריט

פתרון מטלת ניתוח אירוע בקורס משפט מינהלי

 

משפט מינהלי – מטלה

באירוע הנוכחי, שר האוצר מחליט לאצול את סמכויותיו מכוח החוק לראש אגף תמיכות במשרד האוצר לאור עומס עבודה. ראשת אגף תמיכות החליטה לממש את הסמכויות שקיבלה משר האוצר וקבעה מבחנים להענקת מענקים לעסקים שנפגעו מהקורונה. כך למשל קבעה, כי עסק שנפגע נדרש להציג נתונים אודות היקף הפעילות הכלכלית והיקף הפגיעה. כמו כן קבעה ראשת אגף התמיכות, כי המדינה תעניק מענק בגובה של 20% מפער לכל מי שיוכיח פגיעה, ומענק בגובה 40% לעוסקים ועסקים הנמצאים גיאוגרפית צפונית לזיכרון יעקב ודרומית לקריית גת. להחלטה של ראשת אגף התמיכות הועלו מספר טענות של שר הבריאות שטען כי עיקר הפגיעה הוא במרכז (מגובה בנתונים). גם ראשי המגזר העסקי (איגוד התעשיינים ואיגוד העצמאים) רצו לפגוש אותו על מנת לדון בהחלטה לגבי המענק אך זו סירבה בטענה כי יש לפעול בזריזות. שר האוצר עצמו טען כי לא ניתן לקבוע כללים שלא באמצעות המגבלות שקבועות בחוק יסודות התקציב, כמו גם שעליה לפעול בהתאם למנגנון הרלוונטי המופיע בחוק.
בשלב הראשון יש לקבוע האם האצלת הסמכות של שר האוצר אל אחד מפקידי האוצר עומדת בהורות החוק, כלומר על הרשות יש לפעול על בסיס עקרון החוקיות, קרי הרשות תהיה מוסמכת לפעול רק מכוח הסמכה מפורשת בחוק או מכוחו של…

 

 

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס עבירות צווארון לבן

סיכום קורס

עבירות צווארון לבן | תוכן עניינים | פתיחה 1 | הגדרה 2 | עבירות צווארון לבן במאה …

לפרטים נוספים

פתרון מבחן במשפט בינלאומי פומבי

פתרון מבחן/מבחן בית

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | פתרון טופס בחינה - מבוא למשפט בינלאומי פומבי ( 3נ"ז) | א. …

לפרטים נוספים

עבודת גמר בקורס מערכת המשפט למנהלים

עבודה מסכמת

הקריה האקדמית אונו | הפקולטה למנהל עסקים, תואר ראשון | שנת הלימודים תש"פ סמסטר א' | שם …

לפרטים נוספים

הקשרים בין מאפיינים דמוגרפיים לבין תפיסת הצורך בהסכם נישואין

עבודה סמינריונית כמותית

הקשרים בין מאפיינים דמוגרפיים לבין תפיסת הצורך בהסכם נישואין | תוכן עניינים: | מבוא: 3 | השערות …

לפרטים נוספים

הנחיות למטלה במשפט מנהלי

שאלות / הנחיות

הנחיות למטלת ניתוח אירוע בקורס משפט מינהלי |   | הקובץ כולל את תיאור האירוע וההנחיות לניתוחו …

לפרטים נוספים

פתרון מבחן בקורס אכיפת חיובים וחדלות פירעון

פתרון מבחן/מבחן בית

הקריה האקדמית אונו | הפקולטה למשפטים |   | מבחן בדיני אכיפת חיובים וחדלות פירעון, תשפ"א, סמסטר …

לפרטים נוספים