מאגרי עבודות וסיכומים

מטלה במשפט מנהלי

#5195
שם הקובץ:
‏‏משפט-מינהלי-תשובה-למטלה.docx

פתרון מטלת ניתוח אירוע בקורס משפט מינהלי

 

משפט מינהלי – מטלה

באירוע הנוכחי, שר האוצר מחליט לאצול את סמכויותיו מכוח החוק לראש אגף תמיכות במשרד האוצר לאור עומס עבודה. ראשת אגף תמיכות החליטה לממש את הסמכויות שקיבלה משר האוצר וקבעה מבחנים להענקת מענקים לעסקים שנפגעו מהקורונה. כך למשל קבעה, כי עסק שנפגע נדרש להציג נתונים אודות היקף הפעילות הכלכלית והיקף הפגיעה. כמו כן קבעה ראשת אגף התמיכות, כי המדינה תעניק מענק בגובה של 20% מפער לכל מי שיוכיח פגיעה, ומענק בגובה 40% לעוסקים ועסקים הנמצאים גיאוגרפית צפונית לזיכרון יעקב ודרומית לקריית גת. להחלטה של ראשת אגף התמיכות הועלו מספר טענות של שר הבריאות שטען כי עיקר הפגיעה הוא במרכז (מגובה בנתונים). גם ראשי המגזר העסקי (איגוד התעשיינים ואיגוד העצמאים) רצו לפגוש אותו על מנת לדון בהחלטה לגבי המענק אך זו סירבה בטענה כי יש לפעול בזריזות. שר האוצר עצמו טען כי לא ניתן לקבוע כללים שלא באמצעות המגבלות שקבועות בחוק יסודות התקציב, כמו גם שעליה לפעול בהתאם למנגנון הרלוונטי המופיע בחוק.
בשלב הראשון יש לקבוע האם האצלת הסמכות של שר האוצר אל אחד מפקידי האוצר עומדת בהורות החוק, כלומר על הרשות יש לפעול על בסיס עקרון החוקיות, קרי הרשות תהיה מוסמכת לפעול רק מכוח הסמכה מפורשת בחוק או מכוחו של…

 

 

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

המתת חסד וטיפול בחולה הנוטה למות

עבודה מסכמת

עבודה מסכמת בקורס: | דת, קהילה ומדינה | בנושא: | המתת חסד וטיפול בחולה הנוטה למות | …

לפרטים נוספים

ניתוח האפקטיביות של חוק תובענות ייצוגיות ככלי לקידום זכויות הפרט בישראל

עבודה מסכמת

המכללה האקדמית ספיר | בית הספר למשפטים | מטלה מסכמת בקורס: | מחקר וכתיבה משפטיים | בנושא: …

לפרטים נוספים

מודל הצנזורה בישראל והתאמתו לאתגרי הביטחון בעידן הסייבר והמידע

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בקורס: | אסטרטגיה ומלחמה בעידן הסייבר | בנושא: | מודל הצנזורה בישראל והתאמתו לאתגרי הביטחון …

לפרטים נוספים

שבויי מלחמה בדין הבינלאומי

עבודה סמינריונית

הקריה האקדמית אונו | תואר ראשון במשפטים .LL.B | סמינריון בקורס: | משפט בינלאומי פומבי | בנושא: …

לפרטים נוספים

מהי הפרשנות הראויה לחוק נכסי נפקדים לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?

עבודה סמינריונית

עבודת סמינריון | הנושא: חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950 | השאלה המשפטית: | כיצד יש לפרש את חוק …

לפרטים נוספים

המבחנים לקביעת רשלנות רפואית והגנת אשם תורם בעת רשלנות רפואית

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

המבחנים לקביעת רשלנות רפואית והגנת אשם תורם בעת רשלנות רפואית | סמינר עיוני בקורס: | רפואה ומשפט …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?