מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 11 קריאה וכתיבה אקדמית

#5302
שם הקובץ:
קריאה-וכתיבה-אקדמית-ממן-11.docx

להורדת הפריט

מטלת מנחה (ממ"ן) 11
הקורס: – 10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה
חומר הלימוד למטלה:
יחידה :1 הטקסט האקדמי
יחידה :2 הפקת ידע מטקסט אקדמי
פרק קריאה מספר לימוד- מתוך ערכת הלמידה
מספר השאלות: 2 משקל המטלה: 16נקודות
סמסטר: 2022ב מועד אחרון להגשה: 1.4.22

יש תשובות לכל השאלות

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבודה מסכמת בקורס גלובליזציה והגירה

עבודה מסכמת

מטלת סיכום הקורס (משקל מהציון: 80%) | מטרת התרגיל: להשתמש בגישות השונות שנלמדו בקורס כדי לבחון את …

לפרטים נוספים

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר

סיכום מאמר

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר | מקדונלד, 2001 | תוכן עניינים | מבוא 1 …

לפרטים נוספים

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים

סיכום מאמר

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים | אייזנק ושנטלאר- 1997 | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים

הצורך להשתייך: הצורך בקשרים בין אישיים כמוטיבציה אנושית בסיסית / באומייסטר ולירי

סיכום מאמר

הצורך להשתייך: הצורך בקשרים בין אישיים כמוטיבציה אנושית בסיסית / באומייסטר ולירי | תוכן עניינים | מטרת …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 שונות בחינוך (2023א')

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: – 10807שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער שני + רביעי …

לפרטים נוספים