מאגרי עבודות וסיכומים

תמונות משפחתיות במשפחות גרושות במאה ה-21 בישראל

#5366
שם הקובץ:
הצעת-מחקר.pdf

להורדת הפריט

הקמפוס האקדמי אחוה
המחלקה ללימודים רב תחומיים
החטיבה לתרבות חזותית
שם הקורס:
האלבום המשפחתי – זיכרון ואנטי זיכרון

שם העבודה או הצעת מחקר:

תמונות משפחתיות במשפחות גרושות במאה ה-21 בישראל

שם הסטודנט:
ת"ז :
תאריך הגשה:
מייל:
טלפון נייד:

מבוא

"הצילום נעשה לפולחן של חיי משפחה, בו בזמן שבארצות התעשייתיות של אירופה ואמריקה מוסד
המשפחה עצמו עובר תהליכי ניתוח רדיקליים", כך טוענת סונטאג. היא מתארת את התהליכים שהתרחשו
בשנות ה- 07של המאה ה- 07ומציינת את העלייה החדה בשימוש במצלמות ואת השיפור בטכנולוגיית
הצילום, כאשר מטרת הצילום היא תרבותית-חברתית ותפקידה הוא לחזק את מוסד המשפחה המשתנה,
או במילותיה של סונטאג: "להנציח, לשוב ולאשר מבחינה סמלית, את הרציפות התלויה על בלימה ואת
כוח האחיזה המתרופף של חיי המשפחה". 1תובנה זאת מהדהדת בי בפן האישי, ונוגעת ישירות לנושא
העבודה – תמונות משפחתיות במשפחות מפוצלות, כפי שאציגו בהמשך המבוא. אך קודם לכן, ברצוני
להתייחס לשינויים שחלו בצילום המשפחתי ובהגדרה של משפחה וכן לקשר ביניהם ביחס למדיום
הצילום.
את העשורים הראשונים של המאה ה-21 אפשר לבחון………….

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 13 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה (2023א)

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) -13חובה | הקורס: – 10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה (2023א)

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) -12חובה | הקורס: – 10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה (2023א)

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

ניתוח ייצוגי עיצוב תסרוקות נשים בעתונות נשים אמריקאית

עבודה סמינריונית

ניתוח ייצוגי עיצוב תסרוקות נשים בעתונות נשים אמריקאית | תוכן עניינים | מבוא 3 | רקע תיאורטי …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 קריאה וכתיבה אקדמית

ממ"ן 12

מטלת מנחה )ממ"ן( 12 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 קריאה וכתיבה אקדמית

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד …

לפרטים נוספים