מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על סטיגמה

פתרון ממ"ן 14 מבוא לסוציולוגיה

ממ"ן 14    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: מבוא לסוציולוגיה - 10134 | הנושא: אשכול שלישי: ריבוד ומעמד חברתי …

₪89.00

עמדות מורים כלפי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות

עבודה מסכמת

תקציר: עמדות מורים כלפי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות | תוכן עניינים | מבוא 3 | …

₪112.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?